Witaj w pomocniku Twórcy scenerii!

Pomocnik Twórcy Scenerii - jest to narzędzie przeznaczone dla Twórców scenerii w symulatorach kolejowych. Tutaj możesz parametry występujących powszechnie elementów układu torowego, z których koniecznością konstrukcji zmierzysz się podczas jej budowy. Pamiętaj jednak, że strona służy w dotychczasowej wersji służy wyłącznie ich obliczaniu. To twoim zadaniem jest zweryfikowanie, czy wynik który otrzymałeś ma sens fizyczny i czy nie stoi on w sprzeczności z innymi wytycznymi. Powodzenia w korzystaniu, a przede wszystkim w budowaniu wymarzonej scenerii!

Lista funkcjonalności dostępnych na stronie:

Przechyłka

Obliczanie przechyłki oraz przeliczanie jej na stopnie

Krzywe przejściowe

Obliczanie parametrów krzywych przejściowych i ich podział

Poszerzenia międzytorza

Obliczanie parametrów różnych wariantów poszerzeń międzytorza

Łuki

Obliczanie parametrów łuków pionowych i poziomych

Opis funkcjonalności:

Przechyłka

Obliczanie wartości przechyłki na łuku

Parametry Łuku:
Promień łuku [m]:
Prędkość maksymalna [km/h]:
Prędkość minimalna [km/h]:
Uwarunkowania miejscowe:
Przewozy [mln ton/rok]:
Tor przy peronie?
Typ wartości:
Wartości przechyłki:
Minimalna [mm/stopnie]:
Zasadnicza [mm/stopnie]:
Średnia [mm/stopnie]:
Równoważąca [mm/stopnie]:
Maksymalna [mm/stopnie]:

Przeliczanie przechyłki

Parametry pochyleń:
Przechyłka [stopnie]:
Przechyłka [mm]:
Wyniki:
Przechyłka [stopnie]:
Przechyłka [mm]:

Krzywa przejściowa prosta-łuk

Obliczanie parametrów i podział krzywej przejściowej prosta-łuk

Parametry krzywej:
Wybierz typ krzywej:
Promień łuku [m]:
Długość krzywej [m]:
Wyniki:
Połowa długości krzywej [m]:
Przesunięcie [m]:
Miejsce podziału krzywej:
Miejsce podziału [m]:
Przechyłka [mm]:
Wyniki podziału krzywej:
Promień części [m]:
Długość części [m]:
Długość części [m]:
Przechyłka [mm/stopnie]:

Minimalna długość krzywej przejściowej prosta-łuk

Parametry krzywej:
Promień łuku [m]:
Prędkość maksymalna [km/h]:
Przechyłka na łuku [mm]:
Wybierz typ krzywej:
Typ wartości:
Wyniki:
Długość KP:
Połowa długości KP:
Przesunięcie:

Krzywa przejściowa łuk-łuk

Obliczanie parametrów krzywej przejściowej łuk-łuk

Parametry Łuku 1:
Promień łuku [m]:
Kierunek łuku:
Parametry Łuku 2:
Promień łuku [m]:
Kierunek łuku:
Parametry krzywej:
Określ sytuację:
Typ krzywej:
Typ wartości:
Długość KP [m]:
Długość KP(Ł1) [m]:
Długość KP(Ł2) [m]:
Wyniki:
Połowa długości krzywej [m]:
Przesunięcie [m]:
Połowa długości KP(Ł1) [m]:
Przesunięcie Ł1 [m]:
Połowa długości KP(Ł2) [m]:
Przesunięcie Ł2 [m]:

Obliczanie minimalnej długości krzywej przejściowej

Parametry Łuku 1:
Promień łuku [m]:
Kierunek łuku:
Przechyłka [mm]:
Parametry Łuku 2:
Promień łuku [m]:
Kierunek łuku:
Przechyłka [mm]:
Warunki miejscowe:
Określ sytuację:
Typ krzywej:
Typ wartości:
Prędkość maksymalna [km/h]:
Wyniki:
Długość krzywej [m]:
Połowa długości krzywej [m]:
Przesunięcie [m]:
Długość KP(Ł1) [m]:
Połowa długości KP(Ł1) [m]:
Przesunięcie Ł1 [m]:
Długość KP(Ł2) [m]:
Połowa długości KP(Ł2) [m]:
Przesunięcie Ł2 [m]:

Poszerzenia międzytorza

Poszerzenie z dwoma łukami (z krzywymi przejściowymi) i wstawką prostą

Parametry łuków:
Promień Ł1 [m]:
Długość KP(Ł1) [m]:
Promień Ł2 [m]:
Długość KP(Ł2) [m]:
Kąt łuku[stopnie]:
Typ krzywej:
Zmiana rozstawu torów [m]:
Wyniki:
Długość poszerzenia [m]:
Długość wstawki [m]:
Długość Ł1 [m]:
Przesunięcie Ł1 [m]:
Długość Ł2 [m]:
Przesunięcie Ł2 [m]:

Poszerzenie z dwóch łuków odwrotnych (z krzywymi przejściowymi)

Parametry łuków:
Promień łuków [m]:
Typ krzywej:
Długość KP [m]:
Zmiana rozstawu torów [m]:
Wyniki:
Długość poszerzenia [m]:
Kąt łuku [stopnie]:
Długość łuku [m]:
Przesunięcie [m]:

Poszerzenie z czterech krzywych przejściowych

Parametry łuków:
Promień Łuków[m]:
Zmiana rozstawu torów [m]:
Typ krzywej:
Wyniki:
Długość poszerzenia [m]:
Długość KP [m]:
Przesunięcie [m]:

Poszerzenie na łuku

Parametry łuków:
Promień Ł1 [m]:
Długość KP(Ł1) [m]:
Promień Ł2 [m]:
Długość KP(Ł2) [m]:
Typ krzywych:
Kąt łuku [stopnie]:
Rozstaw torów d1 [m]:
Rozstaw torów d2 [m]:
Wyniki:
Długość wstawki [m]:
Długość łuku Ł1 [m]:
Długość Łuku Ł2 [m]:
Przesunięcie Ł1 [m]:
Przesunięcie Ł2 [m]:

Łuki pionowe i profil

Obliczanie
łuku pionowego

Parametry pochyleń:
Promień łuku [m]:
Długość łuku [m]:
Pochylenie przed łukiem [‰]:
Pochylenie za łukiem [‰]:
Wyniki:
Długość łuku [m]:
Promień łuku [m]:

Obliczanie minimalnego promienia łuku pionowego

Parametry toru:
Prędkość maksymalna [km/h]:
Typ toru:
Typ wartości:
Wyniki:
Promień łuku [m]:

Obliczanie pochylenia

Parametry pochylenia:
Wysokość początkowa [m]:
Wysokość końcowa [m]:
Długość pochylenia [m]:
Wyniki:
Pochylenie [‰]:

Obliczanie wyrównania dla zadanego pochylenia

Dane pochylenia:
Pochylenie [‰]:
Długość pochylenia [m]:
Wyniki:
Długość wyrównania [m]:

Łuki poziome

Minimalna długość łuku

Parametry łuku:
Typ wartości:
Prędkość maksymalna [km/h]:
Wyniki:
Minimalna długość [m]:

Minimalny promień łuku w torach głównych

Parametry łuku:
Typ wartości:
Prędkość maksymalna [km/h]:
Wyniki:
Minimalny promień [m]:

Minimalny promień łuku bez przechyłki i krzywej przejściowej

Parametry łuku:
Typ wartości:
Typ torów:
Prędkość maksymalna [km/h]:
Wyniki:
Minimalny promień [m]:

Obliczanie parametrów łuku

Parametry łuku:
Promień łuku [m]:
Długość łuku [m]:
Skos łuku [m]:
Kąt łuku [m]:
Wyniki:
Długość łuku [m]:
Skos łuku [m]:
Kąt łuku [m]: